Informàtica

Novetats

PER QUÈ TRIAR INFORMÀTICA?

La Informàtica és una assignatura optativa orientada a qualsevol modalitat d’ESO tant ensenyaments acadèmics (orientat al Batxillerat de Ciències i al d’Humanitats i Ciències Socials) com d’ensenyaments aplicats. 

QUI HAURIA DE TRIAR INFORMÀTICA?

L’assignatura d’Informàtica l’haurien de triar aquells alumnes que vulguen integrar i millorar la seua competència digital. 

PER QUÈ TRIAR INFORMÀTICA?

Perquè la formació en l’àrea d’Informàtica de l’alumne:

  • Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous coneixements.
  • Fomenta l’autonomia i la iniciativa personal en aprendre a buscar i seleccionar la informació més rellevant.
  • Millora hàbits de treball tant a nivell individual com en equip.
  • Contribuïx al desenrotllament de la creativitat i l’expressió artística a través de mitjans digitals.
  • Aconseguir certa experiència a l’hora de manejar, copiar, guardar i ordenar arxius de dades ó “arrancar” programes amb l’entorn gràfic.
  • Aconseguir certa experiència en la resolució de problemes informàtics.
  • Incrementa l’interés i la motivació en permetre als alumnes aprendre d’una manera més atractiva i divertida.

CONEIXEMENTS o REQUISITS PREVIS

  • No es requereixen coneixements previs.
  • Cada curs els continguts són diferents.
  • Els alumnes la poden triar tots els cursos que desitgen. 

METODOLOGIA

Pràctica, ús continuat de l’ordinador com a eina de treball.

Composició departament:

Cap de departament

 Salva Sanz Orts           (s.sanzorts@edu.gva.es)

Membres del departament
 Patricia Calatayud Martinez   (p.calatayudmartine@edu.gva.es)

Informació:

RESUM PROGRAMACIONS

TALLER DE RELACIONS DIGITALS RESPONSABLES

PROJECTE INTERDISPLINAR

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

DIGITALITZACIÓ

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics II