Educació física

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Xavier Tomàs

xaviertomas@ieslesfoies.org

Membres del departament

Tere Llopis (terellopis@ieslesfoies.org)

Xavi Madrid Saus (javiermadrid@ieslesfoies.org)

Recursos: