Educació física

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Xavier Tomàs

x.tomasesmel@edu.gva.es

Membres del departament

Tere Llopis (mt.llopisordinana@edu.gva.es)

Aleix Pla Oltra (a.plaoltra@edu.gva.es)

Santiago Villanueva

(s.villanuevacastel@edu.gva.es)

Recursos: