Física i Química

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Rafael Benavent Alberola rafabenavental@ieslesfoies.org

Membres del departament

Mireia Juan Soriano

mireiajuam@ieslesfoies.org

Miriam Villalta Mir

miriamvillalta@ieslesfoies.org

 

Recursos: