Educació plàstica, visual i audiovisual

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Llanos Part

llanospart@ieslesfoies.org

Membres del departament

Reme Copoví

remecopovi@ieslesfoies.org

Informació:

PROGRAMACIONS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Recursos:

  • Recurso número uno
  • Recurso número dos