Educació plàstica, visual i audiovisual

Novetats

Arts plàstiques 2

EPVA BOOKFACE

Llegir està a l’ordre del dia entre els més joves i ara també fomenta l’hàbit el hashtag #BookFace. El joc consisteix en compartir una fotografia

Llegir més »

Composició departament:

Cap de departament

Llanos Part

llanospart@ieslesfoies.org

Membres del departament

Marga Pla

margapla@ieslesfoies.org

Informació:

PROGRAMACIONS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Recursos: