Llatí i Grec

Activitats del Departament

Composició departament:

Cap de departament

Anna Requena Martí

a.requenamarti@edu.gva.es

Membres del departament

Marisa Pardo Mas

mi.pardomas@edu.gva.es

Informació:

PROGRAMACIONS 1r i 2n trim

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Recursos: