Geografia i història

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Juan Montesinos
juanmontesinos@ieslesfoies.org 

Membres del departament

Mª José García mjosegarcia@ieslesfoies.org
Daniel Alfonso danielalfonso@ieslesfoies.org
Sole Vilar solevilar@ieslesfoies.org
Teresa Benavent teresabenavent@ieslesfoies.org
Esther Company esthercompany@ieslesfoies.org

Geografia i història 2

Informació:

PROGRAMACIONS

CRITERIS D’AVALUACIÓ