Geografia i història

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

 Sole Vilar 

ms.vilargarcia@edu.gva.es

Membres del departament

Daniel Alfonso
d.alfonsomedrano@edu.gva.es
Teresa Benavent 
mt.benaventmartine@ieslesfoies.org
Jordi Chuliá
j.chulialopez@edu.gva.es
Mª José García 
mj.garciagomar@edu.gva.es
Jose Sisternes
jm.sisternesalacot@edu.gva.es 

Geografia i història 1