Geografia i història

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Juan Montesinos
juanmontesinos@ieslesfoies.org 

Membres del departament

Mª José García (mjosegarcia@ieslesfoies.org)
Daniel Alfonso danielalfonso@ieslesfoies.org)
Sole Vilar (solevilar@ieslesfoies.org)
Teresa Benavent (teresabenavent@ieslesfoies.org

Geografia i història 2

Informació:

PROGRAMACIONS

CRITERIS D’AVALUACIÓ