Francés

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Lucia Folguerà

luciafolguera@ieslesfoies.org

Informació:

PROGRAMACIONS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Recursos:

  • Recurso número uno
  • Recurso número dos