PROVA HOMOLOGADA A2 FRANCÉS

PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT  DE NIVELL BÀSIC DE FRANCÉS (A2)          Curs 20/21.

 

Aquesta prova serveix per acreditar el nivell A2 de FRANCÉS tal com es defineix en el marc europeu de referència per a les llèngües, que al nostre centre es durà a terme el proper 26 de gener de 2021.

REQUISITS:

  • Tindre 16 complits l’any natural en què es realitze la prova.
  • Estar matriculat en el centre.

REALITZACIÓ DE LA PROVA:

  • 30 de novembre al 10 de desembre: Inscripcions (3 euros)
  • 14 de desembre : Publicació de les llistes provisionals.
  • 21 de desembre : Publicació de les llistes definitives.
  • 26 de gener: Realització de la Prova A2

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

  • 3 Épreuve Compréhension Écrite
  • 2 Épreuve Compréhension Orale
  • 2 Épreuve Expression Écrite.
  • Un Dialogue et un Monologue

 

Cadascuna  de les destreses de la prova representarà  un 25 % de la nota final. Per a superar la Prova Homologada serà necessari, al menys, el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre destreses. Al percentatge obtingut s’hi sumarà  un 10% només  en el cas que l’alumne haja obtingut  una qualificació igual o superior a 7 en francés en el curs immediatament anterior.

 

Si necessiteu informació adicional podeu adreçar-vos al Departament de Francés de l’IES les Foies.

Deixa un comentari