Consell escolar

Composició Consell Escolar

Professorat

Mares/Pares

Alumnes

Ajuntament / Equip directiu

Els marcats amb + Renovació en 2023