Orientació

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Lidia Lara

lidialara@ieslesfoies.org

Programa d'Orientació

Recursos i Eines per Estudiar:

  • Recurso número uno
  • Recurso número dos

Dinàmiques de tutoria