Orientació

Novetats

INFORMACIÓ ESO LOMCE CURS 2021/2022

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/eso Durant el CURS  2022-2023 s’ introduirà la LOMLOE en 1r i 3r ESO tant en el CURRICULUM com en AVALUACIÓ/PROMOCIÓ  I TITULACIÓ. En 2n

Llegir més »

Composició departament:

Cap de departament

  • Lidia Lara

lidialara@ieslesfoies.org

Orientació 5

PT: Aida Benavent

aidabenavent@ieslesfoies.org

Logopeda: XeloOrientació 6 Constant

Xeloconstant@ieslesfoies.org

Programa d'Orientació

Dinàmiques de tutoria