Xarxa Llibres

 

Cal recordar que aquest programa de la Conselleria d’Educació té com a finalitat:


1. Dotar els centres escolars d’un banc de llibres al qual es poden acollir voluntàriament les famílies d l’alumnat matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics.


2. Desenvolupar i fomentar actituds de respecte i ús responsable del béns finançats amb fons públics.