Xarxa llibres

xarxa-libres

Banc de llibres de IES Les Foies

​Cal recordar que aquest programa de la Conselleria d’Educació té com a finalitat:

  1. Dotar els centres escolars d’un banc de llibres al qual es poden acollir voluntàriament les famílies d l’alumnat matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics.
  2. Desenvolupar i fomentar actituds de respecte i ús responsable del béns finançats amb fons públics.

Documents

DOCUMENTS CENTRE 2023-24

Imprés Lliurament de llibres de text i material curricular per nivells:
1r ESO
2n ESO
3r ESO
3r ESO PMAR
4t ESO
4t PR4
1r FPB

2n FPB