Anglès

Novetats

PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DE L’A2 D’ANGLÉS

La prova homologada d’idiomes té com a objectiu facilitar a l’alumnat que cursa estudis al nostre centre la acreditació del Nivell Bàsic d’anglés amb un referent curricular basat en les competències pròpies del Nivell A2 del Marc Comú Europeu de les llengües. La prova es realitzarà al centre el proper 20 de gener de 2021.

Llegiu mésPROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DE L’A2 D’ANGLÉS

Composició departament:

Cap de departament

Mónica García Tudela
(m.garciatudela@edu.gva.es)

Membres del departament

Rosa Martínez (r.martinezrius@edu.gva.es)
Isabel Llario (mi.llarioibanez@edu.gva.es)
Cristina Pérez (c.perezcanet@edu.gva.es)

Thais Gomar (t.gomarcatala@edu.gva.es)

Dolo Nácher (md.nacherrubio@edu.gva.es)

Maria Millet (m.milletcardona@edu.gva.es)

Teodora Dorcea (rt.dordeacalancea@edu.gva.es)

Mª Ángeles Conca (ma.concavidal@edu.gva.es)

Lourdes Sanz (l.sanzchafer@edu.gva.es)

Anglès 4