Anglès

Novetats

Composició departament:

Cap de departament

Mónica García Tudela
(m.garciatudela@edu.gva.es)

Membres del departament

Rosa Martínez (r.martinezrius@edu.gva.es)
Isabel Llario (mi.llarioibanez@edu.gva.es)
Cristina Pérez (c.perezcanet@edu.gva.es)

Thais Gomar (t.gomarcatala@edu.gva.es)

Dolo Nácher (md.nacherrubio@edu.gva.es)

Maria Millet (m.milletcardona@edu.gva.es)

Teodora Dorcea (rt.dordeacalancea@edu.gva.es)

Mª Ángeles Conca (ma.concavidal@edu.gva.es)

Lourdes Sanz (l.sanzchafer@edu.gva.es)

Anglès 3