PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DE L’A2 D’ANGLÉS

La prova homologada d’idiomes té com a objectiu facilitar a l’alumnat que cursa estudis al nostre centre la acreditació del Nivell Bàsic d’anglés amb un referent curricular basat en les competències pròpies del Nivell A2 del Marc Comú Europeu de les llengües. La prova es realitzarà al centre el proper 20 de gener de 2021.

Feu click al següent enllaç per a vore la informació sobre l’horari i les aules on es realitzará:

PROVA A2

REQUISITS:

  • Tindre 16 complits l’any natural en què es realitze la prova.
  • Estar matriculat en el centre.

REALITZACIÓ DE LA PROVA:

  • 2 al 10 de desembre: Inscripcions (3 euros)
  • 14 de desembre : Publicació de les llistes provisionals.
  • 20 de desembre : Publicació de les llistes definitives.
  • 20 de gener: Realització de la Prova A2

Estructura de la Prova:

  • 3 Reading Comprehension tests
  • 2 Listening tests
  • 2 Writing Tests.
  • Diferents monòlegs i diàlegs per a la prova oral

 

Cadascuna  de les destreses de la prova representarà  un 25 % de la nota final. Per a superar la Prova Homologada serà necessari al menys, el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre destreses. Al percentatge obtingut s’hi sumarà  un 10% només  en el cas que l’alumne haja obtingut  una qualificació igual o superior a 7 en anglés en el curs immediatament anterior.

 

Deixa un comentari