TREBALL PER ÀMBITS

Materials per a treballar per àmbits


https://sites.google.com/view/beniorienta/docents

Segons Resolució 27/5/21..

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular dels cursos primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022

Les programacions did’actiques dels àmbits deuen tenir:

EVA
i
DUA

Què és això???

EVA: Entorns virtuals d’ aprenentatge…
Aprendre a gestionar diferents entorns virtuals d’aprenentatge on podrem dissenyar les nostres aules virtuals amb propostes d’activitats i recursos digitals que faran de l’aula un entorn 2.0 per a docents i alumnat 2.0.Moodle o Google Classroom entre altres.

i DUA:( Disseny universal i d’ accesibilitat) Proposta curricular flexible i que atenga a la diversitat de l’ alumnat

juntament a models col-laboratius d’ aprenentatge i models de tutorització que promouen aprenentatges autònoms

Enllaços i recursos

TRABAJO POR ÁMBITOS

Recursos Àmbits ESO (old)

MATERIALES ÁMBITOS 1o ESO

https://www.google.com/search?q=trabajar+por+%C3%A1mbitos+en+secundaria+ideas&rlz=1C1AVSA_enES424ES501&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tS72rPIfdejFdM%252Cbcr6pnE6sRpWTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGbgeRAGI48VMKVYu7vkCAykbJ6A&sa=X&ved=2ahUKEwiuvtTW-ZbxAhU4RUEAHakRCvkQ9QF6BAggEAE#imgrc=tS72rPIfdejFdM


” Nuestro propósito primordial en la VIDA
es el de ayudar a los demás y si no podemos ayudarlos,
por lo menos no les causemos sufrimiento”