Prova d’obtenció de Títol de Batxillerat per a majors de 20 anys.