PROPOSTA DE TREBALL D’ESTIU DEL PLA DE TRANSICIÓ: ALUMNAT NOUVINGUT A L’IES LES FOIES