COMITÉ AMBIENTAL: RECOLLIDA D’INSTRUMENTS D’ESCRIPTURA GASTATS

COMITÉ AMBIENTAL: RECOLLIDA D'INSTRUMENTS D'ESCRIPTURA GASTATS 1RECOLLIDA D’INSTRUMENTS D’ESCRIPTURA GASTATS

El comité ambiental de l’IES Les Foies aquest curs ha entrat dins d’un progama de l’empresa Bic anomenat Terra Cycle, que es dedica a la gestió de residus procedents de restes de material d’escriptura.
El Comité Ambiental recull per al posterior reciclatge de material d’escriptura que ja no és útil. Comptem i pesem el material arreplegat per tal de saber quant en portem a gestionar.
Com pots col·laborar?
A l’entrada del nostre institut hi ha un contenidor en el que pots dipositar bolígrafs, correctors, subratlladors, retoladors, etc que ja no funcionen.
Si coneixes a algú que tinga un negoci on puga arreplegar-ne, pots facilitar-li un contenidor i descarregar de la web del centre el cartell on s’explica què és vàlid i què no ho és. Una vegada el contenidor estiga ple, ens el fas arribar al centre.
Quant material d’escriptura tenim?
Durant aquest trimestre hem aconseguit recollir 8,2kg d’instruments d’escriptura, un total de 990 unitats. Així mateix, hem aconseguit arreplegar també 120 correctors de cinta.

                PARTICIPEU!!!!!

 COL·LABORA AMB EL MEDI AMBIENT!!!