ASSISTÈNCIA REPRESENTACIÓ LA CASA DE BERNARDA ALBA