Elaboració de models textuals argumentatius.

Reflexió de la modalitat oracional amb l'objectiu d'aplicar-la a les

pròpies produccions.

Consulta i activitats 2n ESO

Seguiment i desenvolupament del temari corresponent a segon de batxillerat.

Material divers

Materials per als grups d'alumnes de la prof. Carme Gosàlbez