Departament geografia i història

In this subject we will study physical and human geography. The aim of this instructional materials is helping our students to achieve the goals of the geography course.

Materials per a l'estudi de l'assignatura optativa de 2n de batxillerat

En aquest curs trobareu els materials de l'assignatura Geografia d'Espanya de 2n de Batxillerat.

Els materials estan organitzats en dos grans blocs: Geografia física i Geografia humana.