General

Publicat en febrero 12th, 2017 | per Soledad Vilar

0

Job Shadowing a l’ISISS Galilei de Poppi, Itàlia

El proper dijous 16 de febrer comença la primera de les accions del nostre projecte Erasmus+ KA101 Opening doors, un job shadowing o visita d’estudi al ISISS Galilei de Poppi, Itàlia.

Un job shadowing és una visita d’estudi o període d’observació on es va al centre soci per a observar com treballen, quina és la seua metodologia, etc. i així poder implementar-ho al nostre centre.

Opening doors és un projecte interdisciplinar que implica a tota la comunitat educativa del nostre centre. Les participants en la primera acció són dues professores: Rosa Ribes, de valencià i Llanos Part, d’educació plàstica i visual amb destí definitiu al centre i que participen activament en el projecte Erasmus+ KA101.

Aquestes professores, una vegada acabada la visita d’estudi, seran les encarregades de comunicar i explicar a la resta del claustre, tot allò aprés per a d’aquesta manera,  apropar la dimensió europea al nostre centre. La finalitat de tot açò és fer de l’IES Les Foies, un dels referents educatius de la comarca sobretot gràcies a la seua internacionalització que ens permetrà obrir-los les portes d’Europa als nostres alumnes.

La duració del job shadowing amb l’ISISS Galilei és del 16 al 23 de febrer. L’objectiu principal és observar quins recursos empren per previndre l’abandonament escolar però alhora, millorar també la nostra metodologia amb totes les idees que ens puguen aportar.

 

The “Opening doors” Erasmus+ KA101 is a multidisciplinary project which involves the whole educative center. Our participants are teachers with permanent post so that they can carry out the activities during the 2 years of the project. Both are taking part actively in our Erasmus+ programme.

Aiming to enhance our school project, participants in such activities will be teachers from various subjects, giving this way an interdisciplinary approach to the school project. After the job shadowing experience with the ISISS Galilei, these teachers will be the ones who will spread their learning to the educational community. The final beneficiaries are always our students in the short term.

The project Opening Doors’ main objective is the prevention and reduction of the dropout rate. Therefore, we are going to enhance our current reading plan, modernize ICT and update the methodology of foreign languages. Thus, we will achieve a pedagogical renewal and endow the school with a European dimension and internationalization of all its members: teachers, families and students. In order to achieve our goals we have planned two job shadowing actions. This is going to be our first action.

The duration of the job shadowing action will last 5 school days; from 16th to 22nd February (Thursday-Friday and from Monday to Wednesday).

Our objective is to take part in the daily life of the ISISS Galilei and analize the strategy they have taken to prevent early drop-out. For sure, we are also interested in observing the methodology you use and how reading is promoted; and moreover, the use of ICTs for training and education of the students.

 

Una vegada acaba la visita d’estudi job shadowing, aquest és un breu resum de la nostra experiència i de les coses que volem implementar al nostre centre a partir del curs 2017-18.

ANÀLISI DE CONTEXT

El ISSIS «G. Galilei” es troba a Poppi, és un centre  educatiu que imparteix docència en dos edificis. La seu de l’Institut es troba a la PiazzaBonilli, núm. 1, en la històrica seu de l’Abadia vallombrosiana,  Sant Fedele. La seu de L’Institut Tècnic Econòmic de negocis és a Via Colle Ascensione 1. Són dos edificis adaptats a les necessitats educatives.

L’edat de l’alumnat : 14- 19 anys

Dies lectius: de dilluns a dissabte. Horari de matí.

Organització:

-Consell de classe  ( 1 profe, 2 pares  i 2 alumnes ) 1 vegada al mes

-Equip docent  (Collegio de docente) ( precedit pel Consell de clase, notes ) 1 al quatrimestre. La dirigente presideix )

-Consell escolar (Consiglio de Instituto). Pares, alumnes ,profes, dirigente i secretària.

OFERTA EDUCATIVA
El I.S.I.S.S. «G. Galilei” «ofereix als seus estudiants l’oportunitat de triar entre tres diferents tipologies d’estudis:

 • LICEO SCIENTIFICO (LS)
 • LICEO delle SCIENZE UMANE (SUL)
 • ISTITUTO TECNICO Settore ECONOMICO-Administrazione, finanza e marketing. (ITM)

COMPOSICIÓ DE L’INSTITUT
L’Institut, en l’any escolar 2015/2016, compta amb 456 alumnes  repartits en les tres modalitats.

En relació a la dotació de personal, a més del personal adscrit al centre (professors titulars, i  de suport) aquest any compta amb uns professors de recolzament  (l’organicopotenziato)  per garantir la realització de l’expansió  de la oferta formativa i la implementació del Pla de Millora  que serà objecte d’autoavaluació  en el informe RAV (Rapporto di Auto Valutazione)

La  plantilla està formada per 42 professors definitius i 10 de recolzament .

L’alumnat estranger suposa  el 10% del total d’alumnes. Tot i que són alumnes que ja han cursat alguns anys en la Primària, tenen previst cursos d’italià  en col.laboració amb OXFAM.

RECURSOS  MATERIALS

Una biblioteca  amb 4000 volums  dividida en els dos edificis.

Una aula d’informàtica on s’estudien  també les llengües estrangeres

Un laboratori de Física i Ciències Naturals

Pissarres interactives  ( 2 +5 en el ITM ) en les aules del programa 2.0

Projectors

Registre electrònic  que garanteix la claretat i la transparència:

Assistència a classe, retards, deure per a casa, notes, activitats didàctiques programades , variacions de l’horari escolar.

 

-Els professors deuen indicar en el registre electrònic (Programa CASA VIVA) :

-Activitats i continguts impartits

-Notes orals i escrites, practiques

-Deures bé orals o escrits.

-Dates dels exàmens amb l’antelació suficient

-Material didàctic per a ús de l’estudiant

 

OBJECTIUS PRIORITARIS  RESULTANTS DE L’AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ  D’ANYS ANTERIORS

 

 1. Integrar-se en el context internacional i en la dimensió europea.
  2. Enfortir els lligams amb el territori.
  3. Centrar el treball en el coneixement dels continguts bàsics i en la revisió crítica
  per a una escola de qualitat
  4.  Millorar la identitat personal
  5. Promoció de la ciutadania activa, de la cultura de la legalitat, la solidaritat, la pau
  6.  Diversificar la proposta de formació
  7. Treballar per l’ús d’una didàctica  renovada
  8.  Promoure la interacció social també a través del coneixement de cultures     diverses.
  9. Aconseguir èxit de l’educació i la formació  en un major nombre d’alumnes i millorar l’excel.lència.

Els recursos de què es disposa aniran destinats prioritàriament al “potenziamento” de les classes del primer bienni i a l’increment de les activitats de recuperació per aquells alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge.

Programa lingüístic.

 • Introducció metodològica CLIL (Content ang Language IntegratedLearning)

El centre no disposa de professorat  amb competència d’un B2 . S’iniciaran en cinqué dels Liceu de ITM  classes en anglés ( Història, Hª de l’Art I Economia) El professor de la matèria estarà auxiliat per un professor d’anglés.

 • Són Centre de Formació per a la certificació en angles, acreditat per la Universitat de Cambridge (B1, B2). L’escola ofereix cursos,a la vesprada, de formació per a la certificació als alumnes de 5é. L’assistència al curs suposarà CREDITS formatius vàlid per al crèdit escolar.
 • S’imparteix també curs de francès i d’espanyol.

També volen aconseguir ser la seu per a certificar “Patente EE” per un títol de coneixement de l’economia.

 

I de totes aquestes coses bastant diferents del nostre centre, volem implementar el següent:

Aquests són el aspectes positius que destaquem del projecte educatiu de l’ISSIS Galilei per millorar el fracàs escolar:

 1. Pla d’acollida d’alumnes de primer curs. L’equip docent dels grups nouvinguts al centre educatiu prepara un pla d’acollida, així durant els 15 primers dies de classe se ensenya a l’alumnat normes de convivència, criteris comuns (procedimentals i actitudinals) de les distintes àrees, organització del centre a tots els nivells…
 2. Pla de convivència amb caràcter preventiu. El centre insisteix molt en el compliment de les normes i en les actituds respectuoses en la relació entre els diferents membres de la comunitat educativa. Un factor d’èxit és que en cas de conflicte, s’actua ràpidament per evitar l’actitud disruptiva.
 3. Tutorització de l’alumnat a través d’un seguiment mensual, on es reuneix el tutor, l’equip educatiu i els pares. A més, s’organitzen unes classes de recuperació per als alumnes que ho necessiten.
 4. Didàctica de les llengües, l’alumnat en arribar a l’equivalent al nostre batxillerat, té un nivell de competència comunicativa, en comprensió i expressió oral més elevat que els nostres alumnes.
 5. Projecte d’investigació final de Secundària, en el qual després de la investigació i realització de la memòria, l’alumnat l’ha d’exposar públicament.

 

A partir d’aquesta experiència i de totes les altres que formen part del projecte Erasmus+ KA101, volem reduir l’abandonament i el fracàs escolar i millorar el nostre centre per a que siga un referent a la comarca.


Sobre l AutorTornar dalt ↑