ENGLISH SUMMER TASKS

Des del Departament d’Anglés suggerim una sèrie d’activitats per a mantenir tots els coneixements assolits al llarg del curs.

ENGLISH SUMMER TASKS 1

Depenent de la categoría on et trobes podràs optar per fer una d’aquestes tasques:
A) ALUMNES AMB L’ASSIGNATURA SUSPESA O AMB UN 5: per a preparar l’examen d’anglés de juny podeu passar per la fotocopiadora de l’Institut i arreplegar un dossier amb activitats de reforç. Estes activitats són únicament per a repassar, és a dir, l’alumne no les haurà de presentar al profesor el dia de l’examen.
B) ALUMNES AMB UNA NOTA IGUAL O SUPERIOR A 6: seria molt convenient que fereu o bé el dossier o be alguna d’aquestes altres activitats:
  1.  Llegir dos llibres de lectura en anglés i fer-ne el resum en anglés i fer una ressenya també en anglés, a més d’incloure el vocabulari que hageu buscat.
  2. Veure com a mínim sis pel·lícules en versió original i fer una ressenya en anglés, a més d’incloure el vocabulari que hageu buscat.
  3. Portar un diari personal en anglés de com a mínim 30 dies.
  4. Traduir totes les cançons posibles dels vostres grups favorits, a més d’incloure tot el vocabulari que hageu buscat.
  5. Entrar als links que hi ha a la web del departament d’Anglés i fer activitats (apartat “Recursos” i també ACÍ)
Si feu qualsevol d’aquestes tasques d’estiu tindreu l’oportunitat de pujar com a màxim 1 punt a la nota de la primera avaluació del proper curs.
Have a nice holiday!

Deixa un comentari