Noticies

INFORMACIÓ ESO LOMCE CURS 2021/2022

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/eso Durant el CURS  2022-2023 s’ introduirà la LOMLOE en 1r i 3r ESO tant en el CURRICULUM com en

I DESPRÈS DE 3r ESO???? QUÈ PUC FER?????

https://ieslesfoies.org/wp-content/uploads/2020/05/Quadern-3r-ESO-ALUMNAT.pdfhttps://ieslesfoies.org/wp-content/uploads/2020/05/Quadern-3r-ESO-ALUMNAT.pd     https://ieslesfoies.org/wp-content/uploads/2020/05/Taula-assignatures-4t-Lidia.pdf

INFORMACIÓ PAU 2022

AQui teniu tota l ainforamció PAU 2022 i models d’ exàmens     https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau https://innova.gva.es/es/web/universidad/models-d-examens-pau

TREBALL PER ÀMBITS

Materials per a treballar per àmbits — https://sites.google.com/view/beniorienta/docents Segons Resolució 27/5/21.. RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la

FUNCIONS DEPARTAMENT ORIENTACIÓ

Les FUNCIONS del Departament d’Orientació es recullen en el Decret 252/2019, l’Ordre 20/2019, i la Resolució de 28 de juliol

ORIENTACIÓ

CREENCIAS POTENCIADORAS VS CREENCIAS LIMITANTES  EN EL AULA MINDFULNES EN SECUNDÀRIA