Questions basiques FPB

Decret 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana [DOCV 7336, d’11 d’agost de 2014]
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de lasenseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Descargar (PDF, Desconocido)


Sobre l Autor

Aprenent



Tornar dalt ↑